Brydewal Balaenoptera edeni - vor La Palma (Kanaren)